Terapia Gestalt

Metoda Gestalt zakłada, że każdy człowiek ma zasoby do tego by świadomie, w satysfakcjonujący sposób żyć. Jeśli jednak pewne potrzeby, pragnienia i emocje są poza jego świadomością, pojawia się cierpienie, a w konsekwencji zakłócenia w kontakcie z otaczającym światem.

Proces terapeutyczny polega na badaniu i włączaniu w przestrzeń świadomości tego, co niedostępne oraz nauce dokonywania autonomicznych wyborów, opartych o rzeczywiste potrzeby klienta.

Terapia Core Energetics

Core Energetics, to metoda bazująca na osiągnięciach Reicha, Lowena i Pierakosa. Jest psychoterapią skoncentrowaną na ciele, umyśle i duchu. Opiera się na założeniu, że emocjonalna historia osoby, przeszłość i teraźniejszość jest przechowywana nie tylko w pamięci, ale także w ciele.

Te "wspomnienia" są często wynikiem urazów, a one z kolei powodują blokady w przepływie życiowej energii. Trudno z nimi pracować przy użyciu tradycyjnej terapii, bazującej wyłącznie na rozmowie. Stosując techniki Core Energetics, uwalniane są głęboko osadzone bloki emocjonalne w ciele fizycznym, wraca witalność życiowa. Ruch, energia i świadomość siebie są aktywnie włączane w sesje, aby przyspieszyć proces powrotu do zdrowia. Szanuję i cenię również połączenie duchowe każdego człowieka. Wierzę, że nasz związek z duchem, jakkolwiek można go zdefiniować, jest ważny i nieodłączny w procesie leczenia.

TRE®

TRE® (Tension & Trauma Releasing Exercises) to metoda uruchamiająca drżenia neurogeniczne w ciele, opracowana przez dr David’a Berceli’ego. Kilka prostych sekwencji ćwiczeń skutkuje rozpoczęciem procesu rozluźniania całego ciała i uwalnianiem napięcia, stresu i traum. W efekcie ciało intuicyjnie, w najlepszym dla siebie tempie, dokonuje samoregulacji. Pojawia się harmonia układów: anatomicznego, biochemicznego i autoimmunologicznego. Czujemy się zrelaksowani, w przyjemny sposób obecni w ciele, zdrowsi.

Psychobiologia

Psychobiologia jest połączeniem nauki o ludzkiej psychice oraz podstawowych biologicznych uwarunkowaniach naszego istnienia jako żywych organizmów. Zakłada, że mózg jest strażnikiem realizacji wiodącego celu życia czyli przetrwania ludzkiego genotypu. Jeśli zaczynamy przeżywać własną egzystencję w sposób generujący cierpienie, następuje precyzyjne przekierowanie tzw. konfliktu emocjonalnego do ciała i pojawia się proces chorobowy czyli etap rozwiązywania konfliktu na planie ciała fizycznego. W trakcie konsultacji z psychobiologii terapeuta odkrywa zależności pomiędzy doświadczanymi przez klienta chorobami, a towarzyszącymi temu emocjami, oraz doświadczeniami jego przodków.

To proces terapeutyczny, pozwalający uwolnić się od odziedziczonych przekonań i schematów radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zagrażających. Każda choroba ma swój początek w emocjach. Jeśli pozwolimy sobie zrozumieć sens pojawienia się choroby, możemy świadomie je uwolnić, „przeprogramować” siebie i wrócić do zdrowia.

Jolanta Łaguna-Woźniak

Zapraszam
na konsultacje online

Przejdź
ul. Bohaterów Westerplatte 9
gabinet nr 128
65-001 Zielona Góra
NIP: 612-113-11-93