Superwizja

Współpracuję z psychoterapeutami, psychologami, pedagogami, trenerami i osobami działającymi w szeroko rozumianym obszarze pomocowym. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, pomagam psychoterapeutom w pracy nad własnym rozwojem, w analizie procesów zachodzących w kontakcie terapeuta-klient. Wspieram proces wzrastania osób w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Zapraszam na superwizję indywidualną i grupową do Zielonej Góry i Poznania. Pracuję również online.


Psychoterapia indywidualna

To cykl regularnych spotkań pacjenta z terapeutą, których celem jest dokonanie zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania pacjenta.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się raz w tygodniu. Długość procesu terapeutycznego zależy od określonego przez pacjenta celu terapii, źródeł zgłaszanych problemów, częstotliwości spotkań. Terapia krótkoterminowa trwa kilka miesięcy, długoterminowa może trwać kilka lat.

Pacjent, sygnalizując osiągnięcie założonego celu, decyduje o zakończeniu terapii.

Terapia par

To jedno lub kilka spotkań pary z psychoterapeutą, których celem jest wydobycie w pole świadomości źródła niezadowolenia obojga partnerów z dotychczasowego wspólnego życia oraz praca nad konstruktywnymi rozwiązaniami.

Terapia rodzin

Jest nieodzownym elementem terapii dzieci i młodzieży. To zazwyczaj kilka spotkań ze wszystkimi członkami rodziny, by dokonać wglądów w sposoby funkcjonowania danego systemu rodzinnego.

Celem jest praca nad przywróceniem harmonii w jego obrębie tak, by była to zdrowa, wolna od cierpienia przestrzeń do wzrastania młodego człowieka.

Ćwiczenia TRE® (Tension & Trauma Release Exercises)

Ćwiczenia uwalniające napięcia na poziomie fizjologicznym i psychicznym. TRE® jest metodą opracowaną przez dr Davida Berceli’ego.

Polega na wykonaniu kilku sekwencji ćwiczeń, które uwalniają z organizmu nadmiar napięć, bólów i schorzeń będących skutkiem długotrwałego STRESU.

Celem stosowania TRE® jest przywrócenie ciała do naturalnej równowagi, w której wszystkie układy naszego organizmu (neurologiczny, biochemiczny i anatomiczny) pracują w harmonii. W trakcie ćwiczeń TRE® pojawia się drżenie i ruchy mimowolne, które są naturalnym mechanizmem w naszym ciele. Kiedy jesteśmy w stresującym lub przeciążającym doświadczeniu, to zjawisko pojawia się jako atawistyczny odruch obronny.

Drżenie w warunkach komfortowych pozwala ciału rozładować nadmiar ładunku we wszystkich układach ciała. TRE® sięga po drżenia jako metodę leczenia na poziomie fizjologicznym, neurologicznym i psychologicznym.

Grupy terapeutyczne i rozwojowe

Praca terapeutyczna w przestrzeni grupy jest szansą na pełniejszy, poszerzony o kontekst wielu relacji rozwój do dojrzałości emocjonalnej i większego balansu w życiu. Grupy terapeutyczne mogą być dedykowane osobom z konkretnymi zakłóceniami emocjonalnymi np. z nerwicą lękową lub stwarzać przestrzeń do leczenia i rozwoju ludzi z różnorodnymi tematami do pracy.

Psychoterapia grupowa

To cykl regularnych spotkań kilku lub kilkunastu osób. Ta forma terapii stwarza każdej z nich możliwość dokonania indywidualnych wglądów, zobaczenia jak funkcjonują w relacjach z drugim człowiekiem i z grupą ludzi (rodziną, znajomymi, społeczeństwem). Jest okazją do spojrzenia na to, jaki jestem, w jaki sposób żyję oraz doświadczenia siebie w nowy sposób (przy wykorzystaniu osobistych zasobów pozostałych członków grupy).

Jedną z form terapii grupowej są grupy ćwiczeniowe, zorientowane na intensywną pracę z ciałem, prowadzone metodami psychoterapii somatycznych np. Core Energerics lub bioenergetyki Aleksandra Lowena. Grupa jest też świetnym miejscem do ćwiczeń TRE® (więcej w zakładce TRE®).

Grupy ćwiczeniowe Core Energetics, bioenergetyczne

Dają możliwość sięgnięcia do witalności życiowej, lepszego samopoczucia, większej świadomości i obecności w ciele. Uczą, jak w codziennym życiu lepiej radzić sobie ze stresem, dawać sobie wsparcie. Są drogą do większego otwarcia na siebie i świat. Bazują na ćwiczeniach oddechowych, gruntujących, rozluźniających zaciśnięte z powodu napięcia i stresu struktury mięśniowe. Zawierają elementy pracy z głosem, z ekspresją siebie, swoich emocji poprzez ruch. W efekcie czujemy się swobodniejsi, rozluźnieni, mamy więcej energii, jest nam cieplej i przyjemniej.

Uniwersalny charakter ćwiczeń jest szansą na poprawę komunikacji ze sobą, innymi ludźmi, odblokowanie osobistej energii seksualnej.

Praca odbywa się w małych grupach, by poczucie bezpieczeństwa do eksperymentowania każdego z uczestników było maksymalnie duże.

Jolanta Łaguna-Woźniak

Zapraszam
na konsultacje online

Przejdź
ul. Bohaterów Westerplatte 9
gabinet nr 128
65-001 Zielona Góra
NIP: 612-113-11-93